Zakres Działalności

Zakres usług księgowych:
 • Księgi Rachunkowe
 • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencje ryczałtów
 • Rejestry VAT, JPK
 • Ewidencje środków trwałych
 • Ewidencje wyposażenia
 • Inne ewidencje
 • Rozliczenia roczne
 • Sprawozdania finansowe
Zakres prac kadrowo-płacowych:
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika
 • Przygotowywanie umów o pracę i dokumentów rozwiązania stosunku pracy
 • Prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Przebieg zatrudnienia – dokumentacja
 • Prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP i innych
 • Kontrola i pomoc w przygotowaniu grafiku urlopów wypoczynkowych
 • Obsługa zwolnień chorobowych, urlopów macierzyńskich i kwestii z tym związanych
 • Reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS